Patates, kimyası gereği çok uzun vakit depolamaya çok ideal bir sebzedir. Halen ilkel depo ve mağaralarda muhafaza ediliyor olsa da bu metotların yüksek fire verilen görülmektedir.

Tohumluk patatesler başka patateslerden değişik saklanır. Tohumluk dışındaki patatesler depolanırken çimlenmesini önlemek amacıyla bir kimyasal işlemden geçirilerek saklanır.

Patatesi saklamak, soğanı saklamaya benzer, bütün kök bitkileri gibi patates topraktan eksiltildikten sonra depolama evvel kurutulmalıdır. Kurutma işleminden sonra hasat ya da elleçlemede yaralanan patatesin çürümesini engellemek, patatesin kabuk oluşumunu sağlamak amacıyla tedavi vakitci yaşanır. Bu vakitçten sonra patatesin ısısı her gün 0,5 derece düşürülerek soğuk depolamaya hazırlanır. Soğuk depolarda tohumluk patates 2-4 derece arasında saklanırken, başka patates çeşitleri 4-10 derece arasında korunmaktadır. Fakat soğuk depolamada sıcaklık ve rutubet denetimli kadar karbondioksit denetimi de önemlidir. Yükselen karbondioksit denetim altına alınmalı belirli limitler içersinde tutulmalıdır.

Patatesler pazara sunulmadan evvelce soğuk depodan çıkarılmadan günde ısısı 10 derece arttırılarak pazarlamaya hazırlanır. Böylece patateste yoğuşma olması engellenir.

Patatesin en iyi saklama metodu, kurutma, tedavi, soğutma, saklama ve pazara hazırlama etaplarının bütününün yapılabildiği çağdaş depolardır. Dünyada imal edilen 300 milyon ton patatesin 50 milyon tonu bu tip depolamalarda saklandığı öngörülmektedir.