Muz; yalnızca tropik bölgelerde yetişebilen titiz ve acele bozulabilen bir üründür. Muzu saklamanın en ilerlemiş metodu yüksek hava debisine sahip, sıcaklık, rutubet ve etilen kontrolünün yapılabildiği bir nevi atmosfer denetimli depolardır.

Herkesin tahmininin dışında muzlar, yeşil bulunduğu dönemde hasat edilir. Hevenkler, ticari boylara getirilip fungusitli suda yıkandıktan sonra çeşide göre 12 – 15 derece arası değişen sıcaklık ve % 85- %90 oransal nemin sağlandığı soğuk depolara konur. Klimakteriyel bir meyve olan muzların solunum hızı, çoğu meyve çeşidine göre daha yüksektir. Bu heyecanlı meyvenin depolama ısısı yüksek olmasından ötürü solunum süratini azaltma imkanı da sınırlıdır.

Erdemler Soğutma, meyvelerin olgunlaşmasında en ideal maliyetli çözümü gerçekleştiren muz sarartma odalarıyla hizmet vermektedir. Sarartma prosedürü etilen gazının yardımıyla, sızdırmaz odalarda sıcaklık, nem ve etilen konsantrasyonunun düzenlenmesiyle muz, mango, papaya gibi meyvelerin çoğunun olgunlaştırılması amacıyla kullanılır. Doğal hormon gibi çalışan etilen, meyveler amacıyla rastgele bir sıhhat tehlikesi oluşturmaz ve aynı zamanda, ürünün kabuğunun yeşilden sarıya kavuşmasına ve meyvelerin tatlılığını ve aRomasını muhafaza etmesini sağlayarak, meyveye katma değer katar.

Muz solunumu sırasında etilen salgılar. Bu salgı, meyvenin olgunlaşmasını daha da hızlandırır. Bu yüzden, muz depolamanın en kritik etkeni depo amacıyladeki etilen düzeyidir. Eğer depo amacıyladeki etilen, etilen temizleyiciler ile arındırılıp uzaklaştırılamaz ise muzu uzun vakit muhafaza edebilmek olası olamayacaktır.

Muz maalesef uzun vakit depolamaya ideal bir meyve değildir. Yeşil olarak saklanan ve maksimum 6- 7 hafta depolanma vakitsine sahip olan muzlar, depodan piyasaya direkt olarak sevk edilmezler. Muza özel odalarda denetimli bir şekilde etilen verilerek kabuktaki klorofilin parçalanması sağlanır ve sıcaklığa bağlı olarak 3 ile 8 gün arasında sarartılıp pazarlara yollanır.