Et, tavuk ve balığa nazaran depolaması, işlenmesi daha basit ve dayanıklı bir gıdadır. Ancak, karkas etin soğutulması ve depolanması, etin hem fire vermemesi hem de uzun süreli taze olarak saklanabilmesi yönünden çok mühimdir. Kesim sürecinin ardından, karkasların tartıdan sonra soğutulurken vereceği fire belli bir oranın altında olmalıdır. Diğer yandan etin cildinde ortaya gelebilecek kararma ve morarma etlerin piyasa değerini düşürecektir. Bu amaçla soğutma sistem ve kapasitelerinin doğru tasarlanması çok mühimdir.

Kesimden sonra, soğuk zincir ve bununla beraber tüketiciye karşı sorumluluğumuz da başlar. Etlerin nitelikli ve lezzetlerini koruyabilmeleri amacıyla etkili şekilde soğutulması ve dondurulması gerekir. Erdemler Soğutma’nın kurmuş bulunduğu et ve et ürünleri soğutma ve dondurma tesislerinde, yalnızca ürünlerin nitelik ve lezzetlerinin korunduğundan emin olmazsınız; aynı vakitte sistemlerimiz, bütün tertemiz standartları karşılayarak en dayanıklı soğuk zincirin kurulmasını sağlar.

Bir başka mühim husus da mezbahadan çıkan etlerin taze olarak saklanabilme zamanıdır. Et karkasından ayrılıp parça et durumuna getirildikten sonra vakumlu paketleme ile 60 gün taze olarak soğuk depolarda dondurulmadan saklanabilir.