Balık avcılığının çok bulunduğu dönemlerde balıkların kalitesinin bozulmadan tüketiciye ulaştırılması ancak ideal şartlarda soğuk depolama ile mümkündür. Soğutma, balık ısısının donma noktasının üzerindeki sıcaklık olan 0 dereceye düşürülme prosedürüdür. Balık mamüllerinin yaprak buzlar ile soğutulması çok iyi neticeler vermektedir. Kısa vakitde satışa sunulacak deniz mamülleri ortalama  0 ºC sıcaklıktaki depolarda bekletilir ve parça buzlarla desteklenerek tezgâhlarda satışa sunulur.

Su mamüllerinin depolama zamanını uzatmak için oluşturulan dondurma süreci, bozulma ve ekonomik kaybın en aza indirilmesinde, ilaveten halk sağlığı sorunları ve besin kaynaklı patojenlerin denetlenmesinde de çok mühim rol oynamaktadır. -35-40 derece odalarda şoklanan mamüller -18 derecelik muhafaza odasına alınarak uzun süre muhafaza edilebilmektedir.

Çabuk bozulabilir bir besin olan balığın işlenmesinde glaze mühim bir yer tutmaktadır. Temizlenmiş ve ön aşamalardan geçirilmiş mamüller  -40 derecedeki ünitelerde şoklanır. İç ısısı en az  -18 dereceye ulaşan balıklar şok odasından alınarak paketlemenin uygulanacağı odadaki glaze alanına alınır. Glaze, dondurma prosedüründen sonra ürünü korumaya yönelik yüzeyde oluşturulan buz uygulamasıdır.